1. Acasă
 2. Aereco
 3. Cadrul de Reglementare

Sisteme de Reglementare in Europe

 

Directiva de Performanta Energetica in Cladiri (EPBD)

Obiectivul EPBD (Directiva CE 91/2002 din 12.16.2002) este de a promova masuri de crestere a performantei energetice a cladirilor Uniunii Europene.

Aceasta Directiva este bazata pe cinci principii:

 

 1. Cadrul general al unei metodologii de calcul integrat al performantei energetice a cladirilor. Metodologia de calcul trebuie sa includa toate elementele care influenteaza eficienta energetica si nu numai calitatea izolatiei cladirii respective. Aceasta abordare integrata trebuie sa tina cont de existenta sistemelor de incalzire, racire, iluminare, ventilatie, precum si de amplasarea si orientarea cladirii.
 2. Obligativitatea indeplinirii unor cerinte minime de performanta energetica in cazul cladirilor noi.
 3. Obligativitatea indeplinirii unor cerinte minime de performanta energetica in cazul cladirilor mari deja existente si care fac subiectul unor lucrari ample de reabilitare; Statelor Membre li s-a cerut sa stabileasca standarde prin care sa se defineasca performantele minime care trebuiesc indeplinite de cladirile noi sau reabilitate
 4. Introducerea Certificatelor Energetice ale cladirilor (noi, existente si cladiri ale institutiilor publice), afisarea acestor certificate si a altor informatii relevante (certificatele nu trebuie sa fie mai vechi de cinci ani). Certificatele trebuiesc furnizate in timpul constructiei, vanzarii sau inchirierii unei cladiri. La inchirierea unei cladiri, prezentarea Certificatului este foarte importanta pentru a fi siguri de faptul ca proprietarul a luat toate masurile necesare, deoarece de regula cel care inchiriaza plateste toate costurile energiei consumate necesare tinerii functionale a cladirii pe perioada inchiriata. Pe parcursul constructiei, vanzarii sau inchirierii, un certificat energetic pentru respectiva cladire trebuie comunicat proprietarului, sau de care proprietar posibilului cumparator sau chirias.
 5. Trebuiesc efectuate inspectii periodice ale echipamentelor de incalzire si aer conditionat. In plus, in cazul cladirilor care sunt echipate cu boilere mai vechi de 15 ani, este necesara verificarea intregii instalatii de incalzire. Aceste prevederi transpuse in legea nationala si coroborate cu ridicarea nivelului de performanta cerut prin reglementarile termice, au facut ca directiva sa conduca la crearea Diagnosticului de Performanta Energetica (EPD) si a certificatelor de eficienta energetica (ESC).

EPBD actualizata a fost publicata in Iunie 2010: o puteti descarca aici.

 

Standarde Europene in domeniul ventilatiei

CEN (Comitetul European pentru Standardizare) este in prezent responsabil pentru elaborarea standardelor in ceea ce priveste ventilatia in cladiri. In cadrul CEN, Comitetul Tehnic 156 este cel care scrie aceste Standarde. Prezentam mai jos cateva dintre cele mai utilizate Standarde Europene:

 • EN 13141-1 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 1: repere pentru transferul aerului montate interior sau exterior
 • EN 13141-2 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 2 : repere destinate extractiei sau admisiei aerului
 • EN 13141-3 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 3 : hote destinate spatiului rezidential
 • EN 13141-4 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 4 : ventilatoare folosite in sistemele de ventilatie rezidentiala
 • EN 13141-6 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 6 : configuratii ale sistemului de ventilatie destinat extractiei aerului aplicabile unei singure locuinte
 • EN 13141-7 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 7 : testarea performantelor unitatilor mecanice destinate introducerii si extractiei aerului (inclusiv recuperatoarele de caldura) pentru sistemele mecanice de ventilatie aplicabile locuintelor unifamiliale
 • EN 13141-9 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 9: Grile higroreglabile destinate aportului de aer proaspat
 • EN 13141-10 – Ventilatie pentru cladiri – Testarea performantei componentelor / produselor pentru ventilatia rezidentiala – Partea 10: Grile higroreglabile destinate evacuarii aerului viciat