1. Acasă
 2. Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Politica de mai jos se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către:

 

Aereco, societate pe acțiuni de drept francez cu capital de 400.000 EUR, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Meaux sub numărul 327 985 230, având sediul social în 62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 Marne la Vallée Cedex 3, Franța, reprezentată de Dl. Laurent GERRER, autorizat în mod corespunzător, în calitate de Director General.

 

Introducere

În cursul activității sale, societatea Aereco prelucrează date cu caracter personal (astfel cum sunt definite în continuare), inclusiv datele cu caracter personal ale persoanelor care navighează pe site-ul sale web (www.aereco.ro), denumite în continuare Site-ul.

Aereco vă îndeamnă să luați cunoștință de prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a ști cum utilizează și protejează datele cu caracter personal pe care i le transmiteți prin intermediul Site-ului și al mijloacelor pe care le aveți la dispoziție, pentru a controla utilizarea acestora.

În cazul în care refuzați să transmiteți datele Dvs. cu caracter personal, este posibil ca Aereco să nu vă poată pune la dispoziție anumite informații sau servicii solicitate ori anumite funcționalități al Site-ului.

Aereco pune, de asemenea, în aplicare procedurile interne corespunzătoare în scopul conștientizării angajaților săi și asigurării respectării acestor norme în cadrul organizației.

 

Cadrul juridic

Aereco prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”) și Legea franceză nr. 78-17 (modificată) din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, fișiere și libertăți.

Pentru a se asigura de aplicarea corectă a acestor norme, Aereco a desemnat un responsabil cu protecția datelor care este principala persoană de contact a Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți (CNIL).

 

Colectarea datelor cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații care permit identificarea, direct sau indirect, a unei persoane fizice, de exemplu, prin referire la un element de identificare (nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online etc.).

În relațiile noastre, este posibil să fie necesar să ne comunicați date cu caracter personal prin diferite mijloace, în special pe Site-ul nostru atunci când navigați pe Internet, completând diferite formulare de colectare a datelor, atunci când vă abonați la un newsletter, atunci când depuneți o cerere, atunci când stabiliți orice contact cu Aereco sau atunci când ne transmiteți, în orice alt mod, date cu caracter personal. Este vorba în special despre:

 • date de identificare: prenume, nume, țară, întreprindere,
 • date de contact: adresă electronică, numere de telefon,
 • date de conectare: adresa IP a computerului Dvs., cookie-uri,
 • date de recrutare: CV, scrisoare de motivație,
 • orice alte informații utile (subiectul și conținutul mesajului etc.).

 

Temeiuri legale și obiective

Aereco utilizează datele Dvs. cu caracter personal în conformitate cu următoarele temeiuri juridice:

Cu consimțământul Dvs. pentru prelucrarea informațiilor în scopuri specifice (articolul 6, alineatul (1), litera (a) din RGPD)

Persoana în cauză nu are obligația de a furniza aceste date sau își poate retrage consimțământul în orice moment. Vă solicităm astfel permisiunea:

 • de a vă comunica informații cu privire la noutățile, produsele și serviciile noastre (newsletter);
 • de a vă urmări obiceiurile de navigare pe newsletter în scop de marketing direct;
 • de a răspunde la întrebările pe care ni le adresați în formularul de contact online și de a vă furniza orice informații solicitate;
 • de a vă prelucra cererile online.

În scopul intereselor noastre legitime (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din RGPD)

Persoana în cauză nu are obligația de a furniza aceste date sau se poate opune în orice moment prelucrării lor. Este vorba de realizarea de statistici privind vizitele pe Site-ul nostru și de obținerea de informații pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului.

 

Module cookie

Atunci când consultați Site-ul nostru, informații despre obiceiurile Dvs. de navigare și realizarea de statistici pot fi înregistrate în fișiere „cookie” instalate pe computerul, tableta sau telefonul mobil.

Pentru informații mai detaliate privind modulele cookie pe care le folosim, vă rugăm să consultați Notificarea noastră privind modulele cookie.

De asemenea, vă puteți gestiona cookie-urile pe site-ul nostru web prin intermediul instrumentului de gestionare a cookie-urilor din partea stângă jos a ecranului.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Doar persoanele autorizate au acces la datele Dvs. cu caracter personal, în limita atribuțiilor lor:

 • servicii interne Aereco;
 • prestatori de servicii și subcontractanți Aereco, cu respectarea obligațiilor în materie de protecție a securității și confidențialității datelor cu caracter personal.

Nu transmitem niciodată informațiile Dvs. cu caracter personal terților (cu excepția prestatorilor și subcontractanților noștri), decât cu permisiune prealabilă, expresă în acest sens. În acest caz, vă vom informa care sunt terții pe care i-am selectat cu atenție, pentru ca să puteți lua o decizie în cunoștință de cauză, înainte de a ne acorda permisiunea. Veți avea oricând posibilitatea de a o retrage.

În plus, este posibil ca AERECO să aibă obligația de a furniza informații cu caracter personal autorităților publice franceze sau străine abilitate.

 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Aereco păstrează datele cu caracter personal atât timp cât este strict necesar pentru a le prelucra în scopul pentru care au fost colectate și în acord cu legislația aplicabilă.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Măsuri de securitate

Aereco a pus în aplicare măsuri fizice, tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a garanta un nivel ridicat de securitate și de confidențialitate a datelor cu caracter personal și, în măsura posibilă, pentru a împiedica modificarea, pierderea sau accesul neautorizat la acestea.

Atunci când aceasta apelează la un prestator sau la un subcontractant, Aereco îi comunică date cu caracter personal numai după ce îi impune obligația respectării acestor principii de securitate.

Notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal

În cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, care ar putea genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile Dvs., Aereco se angajează să vă informeze în cel mai scurt timp. Aceste informații vor conține, în special, o descriere a posibilelor consecințe ale acestei încălcări, precum și a măsurilor care au fost sau vor fi luate pentru remedierea acesteia.

 

Transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene

Este posibil ca datele pe care le înregistrăm cu privire la anumite servicii terțe să fie transferate în alte țări, cu o legislație diferită în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

În cazul unui astfel de transfer, ne asigurăm că prelucrarea se efectuează conform prezentei politici și că respectă clauzele contractuale ale Comisiei Europene, care permit garantarea unui nivel suficient de protecție a vieții private și a drepturilor fundamentale ale persoanelor.

Buletinul nostru informativ electronic (newsletter) este trimis prin intermediul „MailChimp”, o platformă de distribuire a buletinelor informative a furnizorului american Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Datele trimise (adresa electronică) sunt stocate pe serverele MailChimp din Statele Unite. MailChimp se angajează să respecte cerințele privind protecția datelor din UE („Privacy Shield”). Politica de confidențialitate a MailChimp poate fi consultată aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Drepturile de acces, de rectificare, de ștergere, de portabilitate, de restricționare și de opoziție în cazul prelucrării datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de portabilitate a datelor cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor care vă privesc și dreptul de a vă opune, în orice moment, la această prelucrare.

În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor, Aereco nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, aveți posibilitatea de a organiza păstrarea, ștergerea și comunicarea datelor cu caracter personal după decesul Dvs., prin adoptarea de dispoziții generale sau speciale, care pot fi înregistrate la un terț de încredere din mediul digital, certificat de CNIL.

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru orice întrebare cu privire la prelucrarea datelor Dvs., puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor (RPD):

 • online pe: [email protected]
 • prin poștă: Responsabilul cu protecția datelor – AERECO – 62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE-LA-VALLEE cedex 03.

În acest sens, vă rugăm să atașați la cerere elementele necesare identificării Dvs. (nume, prenume, adresă de e-mail), precum și orice alte informații necesare confirmării identității Dvs.

În plus, dacă nu mai doriți să primiți buletinul informativ electronic (newsletter) și oferte comerciale din partea Aereco, puteți face clic pe linkul de dezabonare din partea de jos a fiecărui e-mail.

În cazul în care, după ce ne-ați contactat, considerați că drepturile Dvs. privind datele cu caracter personal nu sunt respectate, puteți depune o reclamație la CNIL, în calitatea acesteia de autoritate de supraveghere.

 

Date cu caracter personal privind minorii

Aereco nu colectează și nici nu prelucrează datele cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, fără acordul prealabil al părinților sau al titularilor răspunderii părintești asupra copiilor.

Dacă sunt colectate date cu caracter personal ale copiilor prin intermediul Site-ului, părinții sau titularii răspunderii părintești au posibilitatea de a se opune prelucrării acestora, contactându-ne pe adresa indicată la alineatul anterior.

În plus, orice persoană minoră la momentul colectării datelor sale cu caracter personal poate obține ștergerea acestora în cel mai scurt timp.

 

Modificări

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi modificată sau completată în orice moment de Aereco, în special pentru a se conforma oricăror evoluții legislative, normative, jurisprudențiale sau tehnologice. În acest caz, data de actualizare va fi precizată în mod clar. Aceste modificări angajează utilizatorul Site-ului în momentul în care le accesează. Utilizatorul este deci încurajat să consulte periodic prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a lua cunoștință de eventualele modificări.