1. Acasă
 2. Fișiere tematice
 3. Cum se întreține un sistem VMC?

O întreținere regulată pentru o calitate mai bună

 

Din punct de vedere legal, nu există norme care să indice acțiunile necesare sau frecvența acestora pentru întreținerea unui sistem de Ventilație Mecanică Controlată cu flux simplu, denumită în mod curent VMC. Totuși, decretul din 22 octombrie 1969 – referitor la aerisirea locuinței – prevede următoarele: „aerisirea locuințelor trebuie să aibă caracter general și permanent cel puțin în perioada în care temperatura ne obligă să ținem ferestrele închise și circulația aerului trebuie să se poate face în principal din încăperile principale spre încăperile auxiliare”. Fără a indica expres necesitatea întreținerii, decretul încadrează regulile de bază ale ventilației la nivel de locuință individuală.

Care sunt principalele etape pentru întreținerea unui sistem VMC?

Pentru anumite sisteme de ventilație, cum ar fi, de exemplu, un sistem VMC cu flux simplu pentru clădirile de tip colectiv, mentenanța și întreținerea sistemului este general obligatorie. Pentru a stabili acțiunile de mentenanță și întreținere care trebuie efectuate pentru un sistem VMC, este necesară identificarea diferitelor organe ale sistemului de ventilație.

 • Pentru întreținerea admisiilor de aer, o curățare anuală este suficientă pentru asigurarea bunei funcționări a acestora. În general, întreținerea se poate face cu ajutorul unei lavete umede. Este interzisă clătirea cu apă a admisiilor de aer higroreglabile. Aceasta ar putea afecta funcționarea țesăturii higroreglabile și nu ar mai garanta debitele de aer proaspăt.
  Aveți grijă să nu obturați admisiile de aer în lipsa cărora aerul din locuință nu va putea fi reîmprospătat. Admisiile de aer trebuie, de asemenea, să fie întotdeauna accesibile.
 • Acest lucru este valabil și pentru întreținerea și accesibilitatea gurilor de extracție. Trebuie să se țină cont de faptul că anumite guri de extracție necesită o alimentare electrică care poate fi furnizată prin baterii sau chiar printr-un card de alimentare. În cazul în care alimentarea se efectuează prin baterii, este necesară realizarea unei verificări anuale a stării de funcționare a gurii de extracție pentru a verifica autonomia corectă a bateriei. În schimb, în cazul în care alimentarea se efectuează prin intermediul unui card de alimentare, nu este necesară nicio verificare a funcționării electrice. Într-adevăr, avantajul cardului de alimentare raportat la baterii constă în faptul că acesta este legat la rețeaua de alimentare electrică a locuințelor, permițând astfel eliminarea dezavantajului autonomiei limitate a bateriilor galvanice. Pentru întreținerea acestui card de alimentare, direct legat la rețeaua de alimentare electrică, este necesară întreruperea alimentării electrice la nivelul gurii înainte de înlăturarea părții din față. Aceste recomandări sunt menționate în mod explicit în manualul de instrucțiuni al cardului de alimentare în cauză.
 • Spațiile de tranzit al aerului, situat în general sub ușile dintre două încăperi, trebuie să fie suficient de mari pentru a garanta circulația corectă a aerului între încăperi. De exemplu, pentru crearea unui spațiu de tranzit sub uși, acesta va trebuie să aibă o înălțime de minim 1 cm pe toată lățimea ușii.
 • Rețeaua VMC este un organ la fel de important de verificat ca admisiile de aer sau gurile de extracție. În cazul instalării unui sistem VMC individual, există soluții de curățare a conductei. Această acțiune trebuie realizată o dată la 5 ani. Pentru rețelele colective, întreținerea rețelei trebuie efectuată cel puțin o dată la 5 ani și preferabil o dată la 2 ani.
 • În cele din urmă, în ceea ce privește caseta de ventilație, organul major al sistemului de ventilație, este primordial să se respecte următoarele puncte de întreținere:
 1. Verificarea uzurii pieselor de racordare între rețea și admisia ventilatorului de tipul manșetelor de racordare. Dacă aceste piese par a fi prea uzate, este necesară înlocuirea acestora cu piese strict identice.
 2. Turbina casetei VMC trebuie curățată de preferință anual și cel puțin o dată la doi ani. Anumite ventilatoare Aereco posedă filtre care protejează turbina. Prin urmare, este necesară curățarea anuală a acestora și înlocuirea acestora o dată la doi ani. Pentru celelalte ventilatoare, unele conțin un sistem brevetat care permite înlăturarea turbinei pentru curățarea acesteia cu apă caldă. Odată uscată, este posibilă reinstalarea cu ușurință a acesteia.

Pentru casetele VMC de tip colectiv, unele sunt prevăzute cu o curea de transmisie. În caz de uzură a acesteia, este necesară înlocuirea acesteia.

 • Ultimul element care trebuie verificat este legat de gurile de evacuare a aerului din pod. Este necesar a se verifica vizual dacă acestea nu sunt obstrucționate și dacă se află în bună stare.

Produse compatibile